Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 3 grudnia 2003 r.I.  Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2003 r. Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła sytuację sektora bankowego po trzech kwartałach 2003 r. Komisja odnotowała, że:
 • Aktywa sektora bankowego wzrosły w okresie styczeń - wrzesień o 3,7%. Przyczynił się do tego rosnący popyt na kredyty (o 7,1 % wobec 5,5% w analogicznym okresie 2002 r.).
 • Obserwowany w poprzednich okresach spadek depozytów sektora niefinansowego w bankach uległ zahamowaniu. W końcu września osiągnęły one poziom zbliżony do grudnia 2002 r.
 • W III kwartale 2003 r., po raz pierwszy od końca 1998 r., odnotowano spadek (o 1,1%) należności zagrożonych od podmiotów niefinansowych. Spowodowało to - wraz z równoczesnym wzrostem portfela kredytowego - wyraźne zmniejszenie (o 0,7 pkt proc., do 21,3%) udziału należności zagrożonych w należnościach ogółem. Udział należności zagrożonych wymagających tworzenia rezerw wyniósł 10,3% (wobec 10,9% w grudniu 2002 r.).
 • Saldo rezerw było niższe o przeszło połowę (o 51,6%), a w rezultacie wynik brutto i netto sektora był odpowiednio o 10,7% i 7,2% wyższy niż w tym samym okresie 2002 r.
 • W ślad za tym poprawiła się większość wskaźników efektywności banków: stopa zwrotu z kapitału (ROE) wzrosła o 0,5 pkt proc. (do 9,7%), a stopa zwrotu z aktywów (ROA) o 0,1 pkt proc. (do 0,8%).

II.  Komisja Nadzoru Bankowego wysłuchała przedstawicieli władz Kredyt Banku S.A. w Warszawie oraz Prezesa Zarządu KBC Bank N.V. z siedzibą w Brukseli - inwestora strategicznego w Kredyt Banku S.A., którzy potwierdzili składane wcześniej zobowiązania o zapewnieniu bankowi pełnego bezpieczeństwa finansowego.

III.  Komisja Nadzoru Bankowego wydała pozytywną opinię na temat projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

IV.  Komisja Nadzoru Bankowego, w porozumieniu z inwestorem, firmą Kulczyk Holding S.A., przedłużyła okres funkcjonowania zarządu komisarycznego w Banku Przemysłowym S.A. w Łodzi.

V.  Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:
 • Kazimierza Wirkijowskiego na stanowisko prezesa zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Policach;
 • Jerzego Konieczki na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Wierzbinku;
 • Stanisława Celińskiego na stanowisko prezesa zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim;
 • Eugenii Janiny Szali na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy;
 • Marii Jolanty Górczyńskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie;
 • Mariana Kalickiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Suchożrebach;
 • Danuty Mazur na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowie;
 • Barbary Olesińskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Strzelcach;
 • Aleksego Adamczewskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Śmiglu;
 • Zygmunta Czerwińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spópłdzielczego w Tarnobrzegu;
 • Anny Sztolcman na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Popowie z/s w Zawadach;
 • Kazimierza Wasilewskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Zabłudowie;
 • Bogdana Jerzego Bronka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Sulęczynie;
 • Bożenny Eulalii Gorzkowksiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Załuskach;
 • Wojciecha Laski na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy;
 • Stanisława Kłapcia na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli;
 • Czesławy Sagały na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrołęce;
 • Tadeusza Juraszka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskie Górce;
 • Piotra Jonczyka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Tworogu;
 • Zofii Wiśniewskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Żabnie;
 • Barbary Krystian na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kadzidle;
 • Wiktorii Kielusiak na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Krynicy Zdroju;
 • Wiktora Kaaza na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję