KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, że na podstawie art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 130, poz.1450, Dz. U. Nr 141, poz. 1178, Dz. U. Nr 144 poz. 1208, Dz. U. Nr 153, poz.1271 i Dz. U. Nr 169 poz. 1387, Nr 241, poz. 2074 , z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594), Uchwałą Nr 368/KNB/03 z dnia 3 grudnia 2003 roku podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczego Banku Rozwoju "Samopomoc Chłopska" w Warszawie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Krakowie.
Na podstawie decyzji Komisji, z dniem 6 grudnia 2003 roku, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Krakowie przejmuje zarząd majątkiem SBR "Samopomoc Chłopska" w Warszawie. Przejęcie SBR "Samopomoc Chłopska" nastąpi na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2004 r.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, SBR "Samopomoc Chłopska" w Warszawie upoważniony był do działania poza strukturami zrzeszeniowymi. Wielkość wymaganego kapitału założycielskiego w odniesieniu do banku działającego poza strukturami zrzeszenia określona została w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo bankowe na poziomie 5 mln EURO.
Od 2002 roku bank ponosił straty z działalności. Straty te spowodowały zmniejszenie funduszy własnych banku poniżej równowartości 5 mln EURO. Tym samym bank przestał spełniać określone ustawowo wymagania kapitałowe. W związku z tym, zarząd SBR "Samopomoc Chłopska" w Warszawie wystąpił do Komisji Nadzoru Bankowego z wnioskiem o wydanie decyzji o przejęciu banku przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Krakowie.
Biorąc pod uwagę zagrożenie pogłębienia się strat SBR "Samopomoc Chłopska" w Warszawie i nieskuteczność podejmowanych przez bank działań restrukturyzacyjnych oraz konieczność zabezpieczenia interesów klientów banku decyzja KNB znajduje pełne uzasadnienie.

Na podstawie art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, od decyzji KNB radzie nadzorczej SBR "Samopomoc Chłopska" w Warszawie przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed jej rozpatrzeniem nie może być rozpoczęte przejęcie majątku SBR "Samopomoc Chłopska" w Warszawie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Krakowie.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję