Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 11 września 2003 r.

Na posiedzeniu w dniu 11 września Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie:
 • na wykonywanie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem prawa ponad 66 proc. głosów, nie więcej niż 75 proc. głosów na WZA BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • na wykonywanie przez HSBC Holdings plc z siedzibą w Londynie, za pośrednictwem HSBC Bank plc z siedzibą w Londynie, prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Polskiego Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • na wykonywanie przez UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui, za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa ponad 10 proc. głosów, nie więcej niż 20 proc. głosów na WZA Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:
 • Christophera Antoniego Ignatowicza na stanowisko prezesa zarządu Polskiego Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Waldemara Marka Bobrowskiego na stanowisko prezesa zarządu Dominet Banku S.A. z siedzibą w Lubinie;
 • Edwarda Buczka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze;
 • Zbigniewa Michała Górnego na stanowisko prezesa zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu;
 • Przemysława Kubaszka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu;
 • Tadeusza Krotoszyńskiego na stanowisko prezesa zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie;
 • Bogusławy Mrozik na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie;
 • Jarosława Chałubka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mykanowie;
 • Zbigniewa Mieczysława Chęcińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy Śląskiej;
 • Józefy Kozłowskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
 • Urszuli Witkowskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie;
 • Jana Macieja Nowackiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy;
 • Mieczysława Kazimierza Olearki na stanowisko prezesa zarządu Express Banku Spółdzielczego w Krasnem;
 • Barbary Marii Pieli na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim;
 • Stanisława Liburskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu;
 • Zdzisława Nowackiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodzku;
 • Marii Zarębskiej na stanowisko prezesa zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni;
 • Roberta Packa na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie;
 • Stanisława Dembowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach;
 • Zdzisławy Stanisławy Maksymiuk na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku;
 • Marka Włodzimierza Markowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie;
 • Janiny Cios na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim;
 • Krystyny Golonki na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Osiu;
 • Haliny Ostas na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mokobodach;
 • Ruty Fojcik na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku;
 • Marianny Filipek na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kurowie.

Ponadto Komisja Nadzoru Bankowego:
 • powołała powiernika oraz zastępcę powiernika przy banku hipotecznym Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna w Warszawie;
 • rozpatrzyła informację GINB na temat sytuacji Banku Gospodarki Żywnościowej;
 • rozpatrzyła informację GINB na temat harmonogramu prac nad zmianą przepisów dotyczących zasad tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banków;
 • rozpatrzyła informację GINB na temat stanu przygotowania banków do stosowania wyceny według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję