Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 12 listopada 2003 r.

Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2003 r. Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na wykonywanie przez Synesis Finanziaria S.p.A. z siedzibą w Turynie, za pośrednictwem Fiat Bank GmbH z siedzibą w Heilbronn, prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Fiat Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na powołanie:
 • Urszuli Marii Mleczko na stanowisko prezesa zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Cezarego Krzysztofa Smorszczewskiego na stanowisko członka zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Przemysława Lecha Figarskiego na stanowisko członka zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Tomasza Jerzego Wirtha na stanowisko zastępcy dyrektora Societe Generale S.A. Oddział w Polsce;
 • Ireneusza Nowickiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach;
 • Sławomira Flissikowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu;
 • Bernarda Banasiaka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczonowie;
 • Jolanty Maj na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym;
 • Czesława Swachy na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie;
 • Beaty Łopocz na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach;
 • Mirosława Potulskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kwidzynie;
 • Krzysztofa Olafa Jóźwiaka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie;
 • Józefa Bogusława Cieszyńskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego Rzeszowie;
 • Cecylii Aliny Cygan na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach;
 • Alicji Marii Rychłowskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Alwerni;
 • Aleksandry Anny Kołodziej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Błażowej;
 • Ryszarda Czekurłana na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach;
 • Bronisławy Janowskiej na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Błaszkach;
 • Jerzego Dobosza na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmie;
 • Władysławy Łukasik na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju;
 • Przemysława Jędrzejczaka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła projekt nowelizacji aktu wykonawczego do ustawy o rachunkowości: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - i przekazała go Ministrowi Finansów do dalszych prac.

Ponadto Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła:
 • Informację przedstawioną przez ING Bank N.V. na temat wywiązywania się z zobowiązań złożonych KNB w 2001 r., dotyczących notowania akcji ING Banku Śląskiego S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i obniżenia udziału w akcjonariacie banku do 75 proc.;
 • Informację GINB dotyczącą działań właścicieli Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie podejmowanych w celu dokapitalizowania banku;
 • Informację GINB w sprawie stosowania przez banki notowane na giełdzie zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.".


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję