Współpraca nadzorców bankowych i giełdowych

We wtorek, 4 lutego 2003 r., w siedzibie Narodowego Banku Polskiego zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komisją Nadzoru Bankowego a Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie współpracy i wymiany informacji pomiędzy obiema instytucjami.

W południe, w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, prezes NBP Leszek Balcerowicz, jako przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego, oraz Jacek Socha, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, podpisali porozumienie w sprawie zasad i trybu udzielania i otrzymywania na zasadzie wzajemności informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru oraz szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych.

Podstawą dotychczasowej współpracy Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd było stosowne porozumienie z 29 czerwca 1999 r. Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo bankowe pociągnęły za sobą konieczność zawarcia nowego porozumienia, umożliwiając jednocześnie rozszerzenie zakresu współpracy obu komisji, m.in. o możliwość przeprowadzania wspólnych czynności kontrolnych.

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Komunikacji Społecznej NBP:

  • Łukaszem Kwietniem, doradcą prezesa NBP (tel:609 501 222)
  • Karolem Smolągiem, szefem sekcji prasowej NBP (tel:609 501 221).


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję