KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, że z dniem 18 marca 2003 r., na postawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144 poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1386, Nr 241, poz. 2074), ustanowiła zarząd komisaryczny w Banku Przemysłowym SA w Łodzi. Zarząd ten został powołany na okres do 31 grudnia 2003 r.

Decyzja Komisji Nadzoru Bankowego podjęta została w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Pozwoli ona na sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji Banku. Decyzja ta nie wpływa na sposób obsługi Klientów Banku Przemysłowego SA w Łodzi. Bank nadal będzie świadczył usługi w dotychczas prowadzonym zakresie.

Bank Przemysłowy SA objęty był postępowaniem naprawczym od 2001 r. Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego dokapitalizowanie Banku miało nastąpić w IV kwartale 2002 r. Uchwalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku i kierowane do inwestorów kolejne emisje akcji, nie zostały objęte. Podwyższenie kapitału Banku nie nastąpiło również w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Bankowego tj. do 15 marca 2003 r.

Mając na uwadze ochronę interesów Klientów Banku, Komisja Nadzoru Bankowego zobowiązała zarząd komisaryczny do podjęcia negocjacji z inwestorem krajowym - firmą Kulczyk Holding SA, w celu określenia przyszłej strategii Banku. Inwestor ten zobowiązał się do współpracy z zarządem komisarycznym w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych oraz dokapitalizowania Banku.

Osoby powołane w skład zarządu komisarycznego:
  • Pani Bożena Chełmińska-Miernik - przewodniczący zarządu komisarycznego
  • Pan Michał Machlejd - członek zarządu komisarycznego
  • Pan Piotr Masiukiewicz - członek zarządu komisarycznego
posiadają duże doświadczenie z zakresu prowadzenia działań restrukturyzacyjnych banków.


Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego

Leszek Balcerowicz


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję