OŚWIADCZENIE

W związku z publikacją Jędrzeja Bieleckiego "Pierwszy krok na drodze do euro" zamieszczoną w Rzeczpospolitej nr 266/2003 (15-16 listopada) pragnę wyjaśnić, że:
  1. Polska nie jest zobowiązana do przedstawienia ECB propozycji kursu centralnego i pasma dopuszczalnych jego wahań przed rozpoczęciem rozmów o warunkach włączenia Polski do systemu ERM 2.


  2. Przedwczesne usztywnienie złotego wobec euro może utrudnić prowadzenie spójnej polityki monetarnej i w konsekwencji opóźnić, a nie przyspieszyć, uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej.


  3. W październiku 2002 r. wiceminister finansów Ryszard Michalski podpisał w imieniu rządu porozumienie z NBP, w którym zadeklarował, że intencją rządu jest spełnienie fiskalnych kryteriów zbieżności w 2005 r. Zarówno projekt budżetu na rok 2004, jak i projekcje sektora finansów publicznych zawarte w najnowszym Przedakcesyjnym Programie Gospodarczym, są sprzeczne z tymi deklaracjami.


  4. Punktem wyjścia do opracowania nowych założeń do strategii integracji Polski z Unia Gospodarczą i Walutową powinien być wiarygodny plan reform finansów publicznych określający termin spełnienia fiskalnych kryteriów zbieżności. Dopiero na tej podstawie możliwe będzie określenie pożądanego momentu ustalenia centralnego kursu złotego i pasma jego wahań oraz terminu wejścia Polski do ERM 2.
Andrzej S. Bratkowski
Wiceprezes NBP


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję