OŚWIADCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

  1. W założeniach do projektu budżetu na 2004 r. przygotowanych przez ministra finansów usiłuje się - po raz pierwszy od 1989 r. - wymusić na niezależnym banku centralnym dodruk pieniądza. Tym bowiem jest w istocie dopisanie do dochodów budżetu 9 mld zł z rozwiązania tzw. rezerwy rewaluacyjnej ponad normalny zysk wpłacany przez NBP. Działanie to może narazić na szwank największe osiągnięcie ostatnich lat jakim jest zapewnienie stabilnych cen. Narodowy Bank Polski nie wyrażał i nie wyraża zgody na takie działanie.

  2. Forsowanie dodruku pieniądza byłoby łamaniem Konstytucji RP. Art. 227 Konstytucji pozostawia do wyłącznej kompetencji NBP ustalanie i realizowanie polityki pieniężnej oraz odpowiedzialność za wartość polskiego pieniądza.

  3. W założeniach do projektu budżetu, pod pretekstem naprawy finansów publicznych, zaniża się deficyt budżetu próbując ukryć jego faktyczne rozmiary. Próby stosowania manewrów księgowych i wymuszania dodruku pieniądza w żadnej mierze nie zastąpią reform, których Polska potrzebuje.

  4. Forsowanie przez Ministerstwo Finansów szkodliwych rozwiązań uniemożliwia podjęcie rozmów nad sensownymi propozycjami, które pomogłyby zmniejszyć dług zagraniczny Polski.


[ Powrót ] [ Do druku ]
Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję