Kontynuacja restrukturyzacji Narodowego Banku Polskiego

W celu dostosowania sieci placówek terenowych do zmiany podziału administracyjnego kraju, obniżenia kosztów działania banku, poprawy przejrzystości struktury organizacyjnej i sprawności działania oraz przygotowania do pełnienia funkcji banku centralnego w Europejskim Systemie Banków Centralnych, NBP realizuje program restrukturyzacji.

Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologii Narodowy Bank Polski mógł zdecydować się na zlikwidowanie części z kilkudziesięciu placówek, a tym samym dalsze ograniczanie kosztów działalności.

I etap ograniczania terenowej sieci NBP nastąpił dnia 31 października 2002 r.. W tym dniu uległo likwidacji 10 zespołów zamiejscowych oddziałów okręgowych.

31 stycznia 2003 r. nastąpi II-ostatni etap ograniczania sieci terenowej NBP. Zostaną wtedy zlikwidowane 22 oddziały zamiejscowe oddziałów okręgowych.

Zadania likwidowanych oddziałów przejmują siedziby oddziałów okręgowych:

 1. Oddziału Zamiejscowego w Suwałkach - Oddział Okręgowy w Białymstoku,
 2. Oddziału Zamiejscowego w Toruniu - Oddział Okręgowy w Bydgoszczy,
 3. Oddziału Zamiejscowego w Słupsku - Oddział Okręgowy w Gdańsku,
 4. Oddziału Zamiejscowego w Bielsku Białej - Oddział Okręgowy w Katowicach,
 5. Oddziału Zamiejscowego w Częstochowie - Oddział Okręgowy w Katowicach,
 6. Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu - Oddział Okręgowy w Krakowie,
 7. Oddziału Zamiejscowego w Tarnowie - Oddział Okręgowy w Krakowie,
 8. Oddziału Zamiejscowego w Zamościu - Oddział Okręgowy w Lublinie,
 9. Oddziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim - Oddział Okręgowy w Łodzi,
 10. Oddziału Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim - Oddział Okręgowy w Zielonej Górze,
 11. Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu - Oddział Okręgowy w Poznaniu,
 12. Oddziału Zamiejscowego w Koninie - Oddział Okręgowy w Poznaniu,
 13. Oddziału Zamiejscowego w Krośnie - Oddział Okręgowy w Rzeszowie,
 14. Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu - Oddział Okręgowy w Rzeszowie,
 15. Oddziału Zamiejscowego w Koszalinie - Oddział Okręgowy w Szczecinie,
 16. Oddziału Zamiejscowego w Ostrołęce - Oddział Okręgowy w Warszawie,
 17. Oddziału Zamiejscowego w Płocku - Oddział Okręgowy w Warszawie,
 18. Oddziału Zamiejscowego w Radomiu - Oddział Okręgowy w Warszawie,
 19. Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach - Oddział Okręgowy w Warszawie,
 20. Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze - Oddział Okręgowy we Wrocławiu,
 21. Oddziału Zamiejscowego w Legnicy - Oddział Okręgowy we Wrocławiu,
 22. Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu - Oddział Okręgowy we Wrocławiu.

Terenowa struktura NBP od 1 lutego br. będzie składała się z następujących oddziałów okręgowych:

 1. Oddział Okręgowy w Białymstoku,
 2. Oddział Okręgowy w Bydgoszczy,
 3. Oddział Okręgowy w Gdańsku,
 4. Oddział Okręgowy w Katowicach,
 5. Oddział Okręgowy w Kielcach,
 6. Oddział Okręgowy w Krakowie,
 7. Oddział Okręgowy w Lublinie,
 8. Oddział Okręgowy w Łodzi,
 9. Oddział Okręgowy w Olsztynie,
 10. Oddział Okręgowy w Opolu,
 11. Oddział Okręgowy w Poznaniu,
 12. Oddział Okręgowy w Rzeszowie,
 13. Oddział Okręgowy w Szczecinie,
 14. Oddział Okręgowy w Warszawie,
 15. Oddział Okręgowy we Wrocławiu,
 16. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze.

W wyniku restrukturyzacji pojawiła się możliwość nowego zagospodarowania kilkudziesięciu budynków. Decyzją Narodowego Banku Polskiego budynki po likwidowanych lokalnych placówkach banku wzmocnią wykonywanie podstawowych zadań państwa. Zdecydowaną większość nieruchomości NBP przekaże Skarbowi Państwa, na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 grudnia 2002 r. Trzy obiekty nieodpłatnie otrzyma Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęta już procedura przekazywania nieruchomości zostanie zakończona 31 stycznia 2003 r.

W efekcie, Skarb Państwa otrzyma 28 budynków, z czego 19 - Ministerstwo Sprawiedliwości (w Słupsku, Częstochowie, Nowym Sączu, Zamościu, Przemyślu, Jeleniej Górze, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Krośnie); 9 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w Suwałkach, Gorzowie, Wałbrzychu i Legnicy). Na podstawie odrębnej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego otrzyma 9 budynków w Kaliszu, Tarnowie i Bielsku-Białej. Warto zwrócić uwagę, że obiekty w Tarnowie, Zamościu, Przemyślu i Kaliszu są wpisane do rejestru zabytków. Obiekt w Toruniu zostanie przekazany w użytkowanie Uniwersytetowi im. Mikołaja Kopernika.

W drodze przetargu zbywane są budynki w Piotrkowie Trybunalskim, Koninie i Koszalinie. Przetarg na zakup nieruchomości w Siedlcach wygrał Kredyt Bank Serwis sp. z o. o. Zysk ze sprzedaży tego oraz pozostałych obiektów powiększy zysk Narodowego Banku Polskiego przekazywany corocznie do budżetu państwa.

Jednym ze skutków restrukturyzacji będzie zmiana struktury zatrudnienia w Narodowym Banku Polskim. Spośród 1 344 osób zatrudnionych dotychczas w likwidowanych placówkach banku 660 osób zostanie zwolnionych. 104 osoby przejdą na emeryturę, a 172 osoby skorzystają ze świadczeń przedemerytalnych. 277 osób znajdzie zatrudnienie w oddziałach okręgowych NBP, 44 osoby przejdą do BGK, a 87 osób do innych instytucji przejmujących majątek NBP. Około 700 osób wzięło udział w organizowanych przez NBP kursach podnoszących kwalifikacje, a 57 osób ukończyło studia podyplomowe.

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Komunikacji Społecznej NBP:

 • Łukaszem Kwietniem, doradcą prezesa NBP (tel: 0-609 501 222)
 • Karolem Smolągiem, szefem sekcji prasowej NBP (tel: 0-609 501 221).


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję