NBP szkoli nadzorców bankowych

Kilkudziesięciu pracowników nadzoru bankowego z jedenastu krajów byłego ZSRR uczestniczy w kolejnym seminarium szkoleniowym zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski w ramach Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Bankowego (Training Initiative for Banking Supervision- TIBS). Międzynarodowy program szkoleniowy NBP, pozwala na przekazywanie doświadczeń polskich ekspertów nadzoru bankowcom z innych krajów.

W 2002 r. Narodowy Bank Polski we współpracy z Agencją Rządu Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), powołał Inicjatywę Szkoleniową dla Nadzoru Bankowego (TIBS) - centrum szkoleniowe i forum dyskusyjne dla nadzorców bankowych z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz innych krajów.

Celem TIBS jest wzmacnianie stabilności sektora finansowego w regionie przez skuteczne wdrażanie w ramach instytucji nadzorczych najlepszych praktyk i standardów nadzoru bankowego w tym zaleceń Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, np. Podstawowych Zasad Efektywnego Nadzoru Bankowego. TIBS pozwala na szerokie wykorzystanie najlepszych doświadczeń z przeszłości i aktualnych, zgromadzonych przez Polskę i inne państwa w regionie przy reformowaniu systemu bankowego oraz budowaniu efektywnego nadzoru bankowego.

W trwającym właśnie pięciodniowym szkoleniu w Zalesiu Górnym bierze udział 32 pracowników nadzoru bankowego z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Kazachstanu i Kirgizji. Następne szkolenia w ramach TIBS planowane są na czerwiec i listopad 2004 r.

Informacje o Inicjatywie Szkoleniowej dla Nadzoru Bankowego dostępne są w serwisie internetowym Narodowego Banku Polskiego w sekcji TIBS.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję