Międzynarodowa konferencja naukowa
Narodowego Banku Polskiego
Zalesie Górne, 27-28 listopada 2003 r.

W dniach 27-28 listopada w Zalesiu Górnym k. Warszawy odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Narodowego Banku Polskiego pt. "Potencjał gospodarczy a bariery wzrostu gospodarczego".

Celem konferencji jest analiza czynników wpływających na sytuację gospodarczą kraju w krótkim okresie, a także czynników, które decydują o możliwości wejścia przez daną gospodarkę na ścieżkę długofalowego rozwoju. Zamysłem organizatorów konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na takie kwestie, jak waga krótko i długofalowego wzrostu gospodarczego; czynniki rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie a zjawiska hamujące ten rozwój; konwergencja pomiędzy krajami o różnych systemach gospodarczych, szczególnie w kontekście integracji europejskiej. Uczestnicy konferencji będą też starali się odpowiedzieć na pytanie o potencjał danej gospodarki, metodologię jego pomiaru i prognozowania wyrafinowanymi metodami ekonometrycznymi.

Prelegentami konferencji będą wybitni ekonomiści z całego świata, m.in. Gerhard Runstler z Europejskiego Banku Centralnego, Christian Schumacher reprezentujący Deutsche Bundesbank, Valerie Cerra z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Sweta Saxena z University of Pittsburgh, Miguel Leon-Ledesma z University of Kent czy Andries Brandsma z Join European Centre przy Komisji Europejskiej.

Językiem konferencji będzie język angielski.

Teksty referatów zostaną opublikowane po zakończeniu konferencji w serwisie internetowym NBP.
Program konferencji (w języku angielskim) - plik .pdf; (104KB)


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję