Prezes NBP na posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

W czwartek 10 kwietnia, Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz na posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych wygłosił przemówienie nt. "Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce".

Bankowość spółdzielcza ma w Polsce ponad stuletnią tradycję. Po okresie odebrania autonomii i upaństwowienia w czasach PRL, w 1989 roku, na progu transformacji, stanęła przed trudnym wyzwaniem dostosowania do wymogów gospodarki rynkowej, ale i przed szansą na to, by znów odgrywać istotna rolę zarówno w lokalnych społecznościach, jak i w całym systemie bankowym. Konieczne stało się zastosowanie szeregu instrumentów prawnych i finansowanych dla ratowania sektora, a następnie stworzenia podstaw jego rozwoju. Podjęte wówczas działania zmierzały w pierwszej kolejności do wzmocnienia kapitałowego oraz poprawy jakości zarządzania. Pozytywne efekty przyniosła przede wszystkim konsolidacja sektora. Wraz ze zmniejszaniem liczby podmiotów dynamicznie rosły fundusze własne banków spółdzielczych. Poprawa jakości zarządzania przyniosła też zdecydowany wzrost jakości aktywów. Banki spółdzielcze znów stają się trwałym elementem rynku bankowego, a ich potencjał stale rośnie.

Pozytywne przemiany są głównie zasługą pracy i determinacji banków spółdzielczych, którym towarzyszyło wsparcie ze strony Skarbu Państwa, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz NBP.

Choć obecna kondycja banków spółdzielczych jest zdecydowanie bardziej stabilna, niż na progu transformacji, konieczne jest podtrzymanie wysiłków na rzecz dalszego rozwoju sektora. Oprócz wyzwań stojących przed całą polską bankowością - integracji z UE, rosnącej konkurencji w sektorze finansowym, rozwoju technologii bankowych, zmieniających się wzorców oszczędzania i inwestowania, banki spółdzielcze muszą dodatkowo sprostać problemom ich własnego sektora - przede wszystkim potrzebie kontynuowania konsolidacji i dalszego wzmacniania bazy kapitałowej.
[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję