Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 9 czerwca 2004 r.

data publikacji: 2004-06-09

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego pożegnała pana Jacka Sochę, członka KNB od chwili jej powstania, tj. od stycznia 1998 r. do maja 2004 r., a obecnie ministra skarbu państwa. Prezes NBP odznaczył Jacka Sochę odznaką "Zasłużony dla bankowości RP".

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:

  • Brunona Cezarego Bartkiewicza na stanowisko prezesa zarządu ING Banku śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach;
  • Stanisława Berkiety na stanowisko prezesa zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  • Zofii Danuty Korczak na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli;
  • Lidii Dobersztyn na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy;
  • Teresy Marii Berendt na stanowisko członka zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • Dariusza Romualda Odzioby na stanowisko członka zarządu ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na wykonywanie przez Spółkę LOOK Finansowanie Inwestycji S.A. z siedzibą we Wrocławiu prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Euro Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Komisja Nadzoru Bankowego zapoznała się z informacją o sytuacji finansowej banków realizujących postępowania naprawcze.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informację GINB w sprawie otrzymanych zawiadomień od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczących prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje kredytowe.

















[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-24
1 EUR4,6085
1 USD3,9268
1 CHF4,2494
1 GBP5,3866
100 JPY3,5564

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję