Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 września 2005 r.

data publikacji: 2005-09-12

W dniu 12 września 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała zagadnienia związane z ewolucją polskiego systemu płatniczego na tle kierunków rozwoju systemu płatniczo-rozliczeniowego w Unii Europejskiej, uznając jednocześnie, że problematyka ta będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat stanu prac nad projektem dyrektywy o usługach płatniczych i przedyskutowała konsekwencje wejścia w życie tej dyrektywy,
  3. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich, dotyczącą wprowadzania konwencji CREDEURO i ICP w polskim systemie płatniczym,
  4. dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2005 r.
  5. Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2005 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję