Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2005 r.

data publikacji: 2005-12-12

W dniu 12 grudnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała zagadnienia związane z ewolucją polskiego systemu płatniczego na tle kierunków rozwoju systemu płatniczo-rozliczeniowego w Unii Europejskiej i zaakceptowała zaproponowane przez Narodowy Bank Polski strategiczne kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego,
  2. zapoznała się ze stanem prac, dotyczących budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payment Area - SEPA) i regulacjami prawnymi związanymi z tą kwestią,
  3. zapoznała się z dokonaną przez Związek Banków Polskich oceną dotychczasowych działań w dziedzinie promocji obrotu bezgotówkowego i przedyskutowała propozycje ZBP w tej dziedzinie na przyszłość,
  4. zapoznała się z problematyką opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym,
  5. zapoznała się z informacją na temat podmiotów prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2006 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-26
1 EUR4,6134
1 USD3,9740
1 CHF4,3130
1 GBP5,4784
100 JPY3,4860

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję