Prawnicy Europejskich Banków Centralnych w NBP

data publikacji: 2005-11-24

W dniach 24-25 listopada 2005 r. odbędzie się po raz pierwszy w Polsce spotkanie grupy roboczej ekspertów z zakresu prawa finansowego (Financial Law Experts - FLEX) Komitetu Prawnego Europejskiego Banku Centralnego (LEGCO). Narodowy Bank Polski jest pierwszym bankiem centralnym z nowych krajów Unii Europejskiej, któremu powierzono zorganizowanie wyjazdowego spotkania grupy FLEX.

Posiedzenia FLEX odbywają się w siedzibie EBC we Frankfurcie, jednak raz w roku ma miejsce sesja wyjazdowa, której organizatorem w 2005 roku jest Departament Prawny NBP. Uczestnikami pierwszego dnia sesji będą prawnicy ze wszystkich banków centralnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC); dzień drugi sesji jest adresowany do prawników z banków centralnych krajów należących do strefy euro. Tematem spotkania będą m.in. prawne aspekty rozszerzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Obradom będzie przewodniczył Erwin Nierop, z-ca dyrektora Departamentu Prawnego EBC.

Ostatnio FLEX zajmuje się problematyką zabezpieczeń na aktywach (Assets Backed Securities - ABS), gwarancji przyjmowanych przez Eurosystem, umową CCBM oraz zabezpieczeniami finansowych operacji bankowych w ramach Eurosystemu (ramy prawne dla emitentów papierów wartościowych z krajów nie należących do grupy G-10 i dla podmiotów udzielających pożyczek bankowych).

Posiedzenia FLEX odbywają się od pięciu lat. Ich celem jest dokonywanie analiz i uzgadnianie opinii prawnych. FLEX podejmuje tematy z różnych dziedzin prawa wspólnotowego m.in. szczegółowe kwestie prawne związane z działalnością ESBC. Skład personalny FLEX zmienia się w zależności od tematyki spotkań. Wyniki prac są przekazywane Komitetowi Prawnemu EBC, który ustala zakres działalności FLEX.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-22
1 EUR4,6072
1 USD3,9576
1 CHF4,3157
1 GBP5,4652
100 JPY3,4735

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję