Czwarta edycja konkursów grantowych NBP

data publikacji: 2005-04-28

Narodowy Bank Polski ogłosił IV edycję konkursów grantowych na projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dla organizacji pozarządowych i mediów. Ich celem jest pogłębiane wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie oraz kreowanie postaw aktywności gospodarczej.

Z grantów NBP mogą być dofinansowane działania służące zwiększaniu poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, wypracowywaniu umiejętności sprawnego poruszania się w warunkach gospodarki rynkowej oraz kreowaniu postaw aktywności gospodarczej.

Pierwszy z konkursów skierowany jest do organizacji pozarządowych, szkół ponadpodstawowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, instytucji doradztwa rolniczego. Mają one do wyboru trzy tematy: "Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość", "Edukacja ekonomiczna w polskiej szkole" oraz "Polska droga do Euro", wokół których można przygotować projekt edukacyjny. Maksymalna wysokość dofinansowania do projektu może wynieść 50 000 złotych.

Drugi z konkursów skierowany jest do polskich mediów, które mogą składać projekty na temat "Polska droga do Euro". Maksymalna wysokość dofinansowania do projektu może wynieść 80 000 złotych.

Konkursy grantowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W latach 2002-2004 nadesłano ponad 1350 wniosków z całej Polski, a NBP dofinansował ponad 340 projektów edukacyjnych. Tylko w rezultacie ubiegłorocznej edycji odbyły się m.in. 22 konferencje, 359 szkolenia, seminaria i kursy, 17 wyjazdów studyjnych, 206 konkursów, wydano 25 publikacji, a w mediach ukazały się 132 artykuły na tematy ekonomiczne, powstało 94 audycji telewizyjnych i prawie 489 radiowych.

W IV edycji konkursów grantowych ocena nadesłanych projektów odbywać się będzie dwuetapowo. Najpierw wnioskodawcy przesyłają do NBP w terminie do 20 maja 2005 r. szczegółowy opis projektu, który zamierzają realizować. Najlepsze projekty są dopuszczane do drugiego etapu, w którym Wnioskodawcy przygotowują ostateczny wniosek o dofinansowanie.

Regulaminy obu konkursów oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl/edukacja


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-22
1 EUR4,6072
1 USD3,9576
1 CHF4,3157
1 GBP5,4652
100 JPY3,4735

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję