Porozumienie KNB z holenderskim nadzorem

data publikacji: 2005-11-25

25 listopada 2005 r. Leszek Balcerowicz, przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego i Arnold Schilder, szef nadzoru bankowego w banku centralnym Holandii (De Nederlandsche Bank), podpisali porozumienie w sprawie współpracy i wymiany informacji przy wykonywaniu nadzoru nad bankami prowadzącymi działalność transgraniczną oraz podmiotami od nich zależnymi.

Porozumienie określa zasady i tryb współpracy obu instytucji nadzorujących banki (instytucje kredytowe), będące uczestnikami grup kapitałowych działających na terytorium Polski i Holandii. Przewiduje ono przede wszystkim wymianę informacji oraz przeprowadzanie wspólnych inspekcji w bankach prowadzących działalność transgraniczną i podmiotach od nich zależnych. Zawarte dziś porozumienie rozszerza ramy współpracy pomiędzy nadzorcami bankowymi Polski i Holandii, realizowanej dotychczas poprzez wizyty nadzorcze, konsultacje i szkolenia.

Taka forma współpracy jest bardzo potrzebna, gdyż banki holenderskie kontrolują ponad 8 proc. aktywów w polskim sektorze bankowym. Porozumienie jest też zgodne z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, które kładą nacisk na ustalanie przez instytucje sprawujące nadzór bankowy trybu współpracy w takiej właśnie - czytelnej i pragmatycznej formie. Jest to organ nadzoru bankowego szóstego państwa, z którym Komisja Nadzoru Bankowego zawarła porozumienie o współpracy.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję