KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO NBP

data publikacji: 2005-08-05

W związku z informacjami agencyjnymi, które pojawiły się po publikacji "Raportu o stanie koniunktury w III kw. 2005 r." przygotowanym przez Narodowy Bank Polski, Biuro Prasowe NBP informuje, że ich interpretacja zasadniczo odbiega od tez Raportu.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że Raport zawiera znaczną liczbę wskaźników i indeksów, których podsumowanie stanowi "Synteza". Do błędnych wniosków mogło prowadzić więc posługiwanie się wyrwanymi z kontekstu zdaniami.

Ogólną ocenę stanu koniunktury zawiera punkt pierwszy "Syntezy", w którym napisano m.in.: "Wymienione grupy wskaźników dają następujący obraz klimatu koniunktury. Wskaźniki nastroju (grupa a) obniżyły się w stosunku do poprzedniego kwartału i analogicznego okresu ub.r., ale pozostają blisko swoich maksymalnych poziomów i wskazują na pozytywny obraz koniunktury - wśród przedsiębiorców mimo pogorszenia nastrojów wciąż przeważają optymiści. Dla obniżenia nastrojów nie bez znaczenia było opublikowanie danych GUS dotyczących I kw. br. Wskaźniki odnoszące się do planowanych działań (grupa b), mimo spadku optymizmu wśród respondentów, sugerują niesłabnącą aktywność rozwojową przedsiębiorstw. Wskaźniki z grupy c sugerują zaś negatywny obraz koniunktury aczkolwiek z możliwością jego poprawy w ciągu najbliższych miesięcy. Istotny wpływ na to zjawisko wywarły słabe wyniki statystyczne uzyskane w pierwszych miesiącach roku (indeksy koniunktury tworzone są w oparciu o te wyniki)."

Jeżeli chodzi o ocenę aktywności inwestycyjnej, należy stwierdzić, że dane w Raporcie NBP bazują na wynikach szybkiego monitoringu, a nie oficjalnych danych GUS. Z danych monitoringu wynika (s. 36), że poziom ten jest wciąż bardzo wysoki i inwestycje w badanej próbie rosną stabilnie od początku 2002 roku.

Jeżeli chodzi o dynamikę produkcji to według Raportu "(...) w najbliższych miesiącach można oczekiwać utrzymania pozytywnych tendencji w przemyśle. (...)".


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję