Informacja prasowa

data publikacji: 2005-07-07

Nadzór skoordynowany
Wspólne działania KNB, KNUiFE i KPWIG

W czwartek, 7 lipca 2005 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. Celem Komitetu, składającego się z przedstawicieli Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jest koordynacja nadzoru nad grupami finansowymi.

W trakcie pierwszego posiedzenia Komitetu na jego przewodniczącego wybrano Leszka Balcerowicza, przewodniczącego KNB oraz zaczęto opracowywać regulamin prac Komisji w formie wielostronnego porozumienia zawartego pomiędzy krajowymi organami nadzoru. Prześledzono również działalność tego typu ciał w innych państwach.

Powstanie Komitetu wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/87/EC) w sprawie dodatkowego nadzoru instytucji i firm wchodzących w skład konglomeratu finansowego. Powołanie Komitetu w Polsce uregulowała Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, która weszła w życie 13 czerwca 2005 r.

Zgodnie z ustawą głównym celem spotkań Komitetu będzie omówienie dokonywanych okresowo przeglądów sektorów finansowych pod kątem występowania grup finansowych mogących spełniać kryteria dla konglomeratów finansowych.

Komitet będzie sporządzał sprawozdania ze swoich posiedzeń zawierające m.in. informację o działających w Polsce konglomeratach finansowych, właściwych dla nich koordynatorach oraz o grupach finansowych, które w drodze wyłączeń nie podlegają nadzorowi uzupełniającemu.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję