Porozumienie KNB i chińskiego nadzoru bankowego

data publikacji: 2005-03-01

W dniu 1 marca 2005 roku podpisane zostało porozumienie nadzorcze pomiędzy Komisją Nadzoru Bankowego i jej chińskim odpowiednikiem nadzorującym sektor bankowy w Chinach.

Porozumienie to określa zasady i tryb współpracy między oboma nadzorami przy wydawaniu zezwoleń na tworzenie filii chińskich banków w Polsce i banków polskich w Chinach, a także zasady wymiany informacji o istotnych wydarzeniach mających wpływ na system bankowy Polski i Chin oraz system regulacyjny i nadzorczy. Porozumienie to istotnie zwiększa prawdopodobieństwo utworzenia w Polsce banku zależnego od banku chińskiego, otwiera także analogiczne możliwości przed bankami polskimi. Jest ono ponadto wyraźnym sygnałem otwartości polskiego rynku bankowego na nowe inwestycje, przy jednoczesnym zapewnieniu nadzorowi bankowemu kontroli nad przejrzystością, bezpieczeństwem i stabilnością tych inwestycji.

Jest to już piąte porozumienie nadzorcze zawarte przez polski nadzór bankowy z instytucją nadzorczą z innego kraju i zarazem drugie - zawarte z krajem spoza Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Komisja Nadzoru Bankowego podpisała porozumienie nadzorcze z nadzorcami bankowymi USA.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję