Nadzór uzupełniający
Wspólne posiedzenie krajowych organów nadzoru

data publikacji: 2005-11-28

W poniedziałek, 28 listopada 2005 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się drugie spotkanie Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. Celem Komitetu, składającego się z przedstawicieli Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jest koordynacja nadzoru nad grupami finansowymi.

W czasie spotkania dokonano analizy sektora finansowego pod kątem występowania grup finansowych mogących spełniać kryteria dla konglomeratów finansowych. Następnie informacje te zostaną rozpatrzone przez poszczególne krajowe organy nadzoru w celu ostatecznego zidentyfikowania konglomeratów oraz określenia właściwego koordynatora - organu nadzoru, sprawującego nadzór uzupełniający.

Powstanie Komitetu wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/87/EC) w sprawie dodatkowego nadzoru instytucji i firm wchodzących w skład konglomeratu finansowego. Powołanie Komitetu w Polsce uregulowała Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, która weszła w życie 13 czerwca 2005 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję