Komunikat z prac Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

data publikacji: 2005-01-31

  1. W dniu 28 stycznia 2005 r. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Ministerstwa Finansów (MF). Spotkaniu przewodniczyli Pan Krzysztof Rybiński (Wiceprezes NBP) i Pan Wiesław Szczuka (Podsekretarz Stanu w MF).

  2. Podczas posiedzenia Grupy omówiono, na przykładzie wybranych krajów członkowskich, stosowane dotychczas przez Komisję Europejską zasady oceny kryterium stabilności kursu walutowego.

  3. Przedyskutowano również przygotowaną przez Komisję Europejską ocenę Aktualizacji Programu Konwergencji Polski.

  4. Ponadto omówiono tematykę, zakres oraz harmonogram dalszych prac Grupy, a w szczególności dostosowanie częstotliwości spotkań Grupy do bieżących potrzeb. Ustalono, że spotkania Grupy odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję