Komunikat z prac Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

data publikacji: 2005-06-24

  1. W dniu 23 czerwca 2005 r. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową Ministerstwa Finansów (MF) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP). Spotkaniu przewodniczyli Pan Wiesław Szczuka (Podsekretarz Stanu w MF) i Pan Krzysztof Rybiński (Wiceprezes NBP).
  2. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia makroekonomiczne, w tym sytuację budżetu państwa oraz sektora finansów publicznych wynikającą z "Założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2006".
  3. Przedmiotem posiedzenia były również uwarunkowania i perspektywy przystąpienia Polski do ERM II i strefy euro. W tym kontekście omówiono implikacje niedawno uzgodnionej reformy Paktu Stabilności i Wzrostu dla perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro, w tym zwłaszcza w świetle zasad ujmowania kosztów reform emerytalnych. Ponadto dokonano przeglądu stopnia oraz perspektyw wypełnienia monetarnych kryteriów konwergencji przez nowe państwa członkowskie UE.
  4. Dokonano wymiany poglądów w zakresie zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych (EFC) Rady Unii Europejskiej, m.in. dotyczących przebiegu procedury nadmiernego deficytu, która toczy się wobec niektórych państw członkowskich UE.
  5. Omówiono tematykę i zakres dalszych prac Grupy oraz ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w lipcu br.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję