Połączenie Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie i Głównego Oddziału Walutowo-Dewizowego

data publikacji: 2005-04-22

Narodowy Bank Polski informuje, że 1 maja 2005 r. nastąpi przekształcenie Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie i Głównego Oddziału Walutowo - Dewizowego NBP w Warszawie w jedną jednostkę organizacyjną (Oddział Okręgowy w Warszawie), która będzie wykonywała wszystkie dotychczasowe funkcje łączonych struktur.

W wyniku połączenia zostanie podniesiony standard usług świadczonych przez NBP. Kompleksowa obsługa klienta instytucjonalnego*) przez stołeczny Oddział Okręgowy będzie obejmowała m.in:

  • operacje krajowe i zagraniczne (wpłaty, wypłaty, operacje czekowe, przekazy),
  • zaopatrywanie banków w krajowe znaki pieniężne i waluty obce,
  • skoncentrowane procedury technologiczne, takie jak B2B, Bankowość Elektroniczną dla obsługi w złotych i w walutach obcych.

Po przekształceniu GOWD i Oddziału Okręgowego w jedną jednostkę, klienci zyskają zintegrowany monitoring przeprowadzanych transakcji od momentu rejestracji po realizację.

Dzięki połączeniu zostaną zmniejszone koszty administracyjne funkcjonowania połączonych jednostek, głownie w wyniku likwidacji dublujących się stanowisk pracy (kasjerów, dysponentów, pracowników biurowych) oraz przez zmniejszenie liczby operacji międzyoddziałowych. Nastąpi także usprawnienie organizacji wykonywanych zadań, przede wszystkim w zakresie działalności operacyjno-rachunkowej i emisyjno-skarbcowej.

Po połączeniu klienci indywidualni nadal będą mogli dokonywać w kasach NBP:

  • wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w NBP,
  • zakupu monet okolicznościowych i kolekcjonerskich,
  • wymiany i zamiany znaków pieniężnych,
  • wymiany uszkodzonych banknotów i monet.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP:

  • Karol Smoląg (22) 653 13 99
  • Przemysław Kuk (22) 653 25 27
  • Izabela Świderek-Kowalczyk (22) 653 28 97


***

*) Po połączeniu Oddział Okręgowy NBP w Warszawie prowadzić będzie rachunki: 1/ jednostek szczebla centralnego i pozostałych krajowych instytucji rządowych, np. Ministerstwa Finansów, 2/ państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych, sądów okręgowych i rejonowych, 3/ państwowych funduszy celowych 4/ Grupy Banku Światowego, 5/ Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 6/ instytucji, organów i organizacji Wspólnoty Europejskiej, m.in. rachunek dla celów gromadzenia polskiej składki członkowskiej, 7/ innych organizacji międzynarodowych, np. agend ONZ, 8/ Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, 9/ przeznaczone do obsługi środków finansowych przekazywanych z funduszy unijnych.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-22
1 EUR4,6072
1 USD3,9576
1 CHF4,3157
1 GBP5,4652
100 JPY3,4735

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję