Słowacja w ERM2

data publikacji: 2005-11-28

Słowacja jest już siódmym spośród dziesięciu nowych państw członkowskich UE, który przystąpił do systemu ERM2. Wcześniej uczyniły to Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta.

Zdecydowane reformy prowadzone w krajach naszego regionu, mające na celu wypełnienie kryteriów z Maastricht, dały nie tylko bardzo dobre wyniki gospodarcze w postaci wzrostu PKB i spadku bezrobocia, ale też umożliwiły wejście do przedsionka strefy euro - systemu ERM2. Dzięki temu, po przystąpieniu do strefy euro, kraje te uzyskają dodatkowe korzyści.

Korzyści te to większa wiarygodność na rynkach finansowych i wśród inwestorów, brak ryzyka kursowego, brak kosztów transakcyjnych, niższe stopy procentowe oraz przejrzystość cen. Jak pokazują najnowsze badania naukowe korzyści z członkostwa w unii walutowej są znaczące. Z badań NBP wynika, że członkostwo w strefie euro oznaczałoby w przypadku Polski zwiększenie średniorocznego tempa wzrostu PKB o około 0,2-0,4 pkt. proc. Oznacza to, że do 2030 r. poziom PKB byłby w Polsce wyższy o około 10% w stosunku do scenariusza bazowego, czyli sytuacji, gdy Polska nie przystępuje do strefy euro.

Polska, Czechy i Węgry, borykające się z deficytem finansów publicznych, to jedyne kraje przyjęte w 2004 r. do UE, które nie weszły jeszcze do ERM2. Wszyscy nowi członkowie Unii zobowiązali się w Traktatach Akcesyjnych do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję