Oświadczenie byłych członków RPP

data publikacji: 2006-09-06

Warszawa, dnia 6 września 2006 r.

OŚWIADCZENIE

Z głębokim niepokojem obserwujemy kolejną próbę zakwestionowania pozycji ustrojowej Narodowego Banku Polskiego i jego Prezesa, dyktowaną doraźnymi interesami politycznymi większości parlamentarnej. Jej przejawami są m.in.:

  • nadużywanie instytucji sejmowej komisji śledczej dla wywierania politycznego i medialnego nacisku na Prezesa NBP, połączonego z publicznym formułowaniem oszczerczych pomówień pod jego adresem,
  • wykorzystywanie tejże komisji do populistycznych ataków przeciwko systemowi bankowemu i instytucjom finansowym, działającym na rynku polskim,
  • nowa ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ograniczająca, wbrew ostatnim doświadczeniom międzynarodowym i bez uzasadnienia merytorycznego, rolę NBP w sprawowaniu funkcji nadzoru bankowego,
  • poselskie projekty ustaw, zmierzające do ograniczenia prawnej i finansowej niezależności NBP oraz zobowiązania go do realizacji celów, niezgodnych z ustrojowymi standardami działalności banków centralnych w krajach Unii Europejskiej.

Działania te grożą ograniczeniem konstytucyjnej niezależności banku centralnego, upolitycznieniem nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz podważeniem społecznego zaufania do podstawowych instytucji państwowych i elementarnych zasad praworządności, a w skrajnym przypadku - destabilizacją polskiego pieniądza i zaufania do instytucji finansowych i instytucji demokratycznego państwa. Przyczyniają się także do dalszego pogorszenia międzynarodowego wizerunku naszego kraju jako demokratycznego państwa prawa, przestrzegającego wszystkich standardów ustrojowych i instytucjonalnych, wynikających z przynależności do Unii Europejskiej.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 1998-2004:

Marek Dąbrowski
Bogusław Grabowski
Cezary Józefiak
Jerzy Pruski
Dariusz Rosati
Grzegorz Wójtowicz
Wiesława Ziółkowska


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję