Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 września 2006 r.

data publikacji: 2006-09-20

W dniu 20 września 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacjami dotyczącymi:

  1. doświadczeń Poczty Polskiej w dziedzinie świadczenia usług płatniczych, zagadnień współpracy z sektorem bankowym i planów na przyszłość,
  2. funkcjonowania w Polsce podmiotów prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w realizacji przekazów gotówkowych,
  3. stanu wdrożenia systemu EuroELIXIR,
  4. problematyki rosnących opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym.

Rada zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2 i zarekomendowała Zarządowi Narodowego Banku Polskiego kontynuację prac prowadzących do uczestnictwa NBP w systemie TARGET2 od dnia 19 maja 2008 r.

Ponadto Rada zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2006 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2006 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-13
1 EUR4,4745
1 USD3,9564
1 CHF4,2006
1 GBP4,9886
100 JPY3,6955

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję