Prezes NBP rozmawiał z partnerami społecznymi o Raporcie ws. euro

data publikacji: 2007-12-10

W poniedziałek 10 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie prezesa NBP Sławomira Skrzypka z partnerami społecznymi na temat współpracy przy tworzeniu Raportu dotyczącego pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele pracodawców reprezentowani przez Business Centre Club oraz Związek Banków Polskich, a także Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Na spotkaniu w siedzibie NBP prezes Sławomir Skrzypek przekonywał, że konieczne jest zainicjowanie otwartej debaty publicznej na temat przystąpienia Polski do strefy euro. Podkreślił, że raport przygotowywany przez Narodowy Bank Polski będzie obiektywnym głosem w tej dyskusji. Prezes NBP podkreślił, że decyzja o wstąpieniu Polski do strefy euro ma znaczenie nie tylko polityczne, ale będzie miała wpływ na cały system gospodarczy naszego kraju. Najważniejszym zadaniem tego raportu jest, jak stwierdził prezes Sławomir Skrzypek, obiektywne przedstawienie i przeanalizowanie wszelkich obaw, niepokojów i nadziei Polaków w świetle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, które wstąpiły już do unii walutowej bądź obecnie przygotowują się do tego wydarzenia.

Prezes NBP Sławomir Skrzypek podziękował przedstawicielom partnerów społecznych za otwartość i deklarację gotowości do współpracy przy tworzeniu tak ważnego w dyskusji na temat przystąpienia Polski do strefy euro stanowiska. Raport opracowywany przez Biuro ds. Integracji za Strefą Euro ma być gotowy do końca 2008 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję