Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro

data publikacji: 2007-05-11

Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego informuje, że Zarząd NBP podjął decyzję o powołaniu Biura ds. Integracji ze Strefą Euro, którego głównym zadaniem będzie opracowanie raportu dotyczącego pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (strefie euro). Biuro rozpocznie prace 15 maja 2007 roku.

W raporcie dokonana zostanie zarówno analiza kosztów i korzyści wynikających z członkostwa Polski w strefie euro, jak również ocena dotychczasowego funkcjonowania tej strefy. Zostaną także zdefiniowane warunki optymalizujące wprowadzenie euro w Polsce.

Raport służyć ma także sformułowaniu ocen, rekomendacji i postulatów mających znaczenie dla decyzji podejmowanych w procesie uzyskiwania przez Polskę pełnego uczestnictwa w trzecim etapie UGW.

Przygotowywanie raportu odbywać się będzie m.in. na zasadzie komunikacji i konsultacji z ośrodkami akademickimi, instytucjami finansowymi, partnerami społecznymi i organizacjami pracodawców oraz instytucjami administracji publicznej.

Podczas opracowywania raportu zostaną wykorzystane m.in. doświadczenie i dorobek uzyskany w trakcie przygotowywania przez ekspertów NBP raportu opublikowanego w 2004 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-30
1 EUR4,5268
1 USD3,8658
1 CHF4,1878
1 GBP4,9560
100 JPY3,6586

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję