Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 1 października 2007 r.

data publikacji: 2007-10-01

W dniu 1 października 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała znaczenie dyrektywy o usługach płatniczych dla rozwoju usług płatniczych w Polsce i w Europie,


  2. przyjęła raport z działalności SEPA POLSKA, pozytywnie zaopiniowała krajowy plan implementacji i migracji SEPA oraz wskazała na potrzebę wdrożenia rekomendacji EBC do ww. planu do końca 2007 r.,


  3. zapoznała się z doświadczeniami samorządów w dziedzinie rozwoju mikropłatności i omówiła perspektywy rozwoju tego rynku,


  4. przyjęła raport na temat opłaty interchange, opracowany przez Grupę Roboczą powołaną przez Radę do zbadania tej kwestii,


  5. zapoznała się z wynikami analizy porównawczej wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2006 r. - czerwiec 2007 r.,


  6. zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2,


  7. przyjęła ocenę realizacji strategicznego celu polskiego systemu płatniczego, sporządzoną przez NBP,


  8. zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2007 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2007 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję