Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 marca 2007 r.

data publikacji: 2007-03-20

W dniu 20 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  1. oceną skutków zmiany sposobu ustalania lub obniżenia opłaty interchange dla funkcjonowania rynku kart płatniczych w Polsce i przedyskutowała to zagadnienie,


  2. wynikami przeprowadzonej przez NBP analizy wysokości opłat i prowizji w złotych, związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2006),


  3. informacją NBP na temat kosztów przelewów transgranicznych w euro w Polsce i krajach strefy euro,


  4. informacją NBP na temat stanu prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2,


  5. oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2006 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2006 roku oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2007 roku.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2007 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję