Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 czerwca 2007 r.

data publikacji: 2007-06-20

W dniu 20 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  1. informacją na temat porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE,
  2. kierunkami działań Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, wyraziła dla nich poparcie oraz zwróciła się do swoich członków o zintensyfikowanie działań na rzecz upowszechnienia w Polsce obrotu bezgotówkowego i mikropłatności poprzez aktywny udział w pracach Koalicji,
  3. informacją ZBP na temat ochrony danych osobowych z punktu widzenia SWIFT,
  4. informacją NBP na temat stanu prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2, który będzie kontynuacją systemu TARGET i umożliwi polskim bankom oraz ich klientom dokonywanie rozliczeń w euro z wykorzystaniem bezpiecznej i efektywnej krajowej infrastruktury rozliczeniowej,
  5. wynikami badań wykorzystania usług bankowych przez przedsiębiorstwa,
  6. koncepcją TARGET2-Securities.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2007 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-15
1 EUR4,4738
1 USD3,9117
1 CHF4,1677
1 GBP4,9309
100 JPY3,6590

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję