Seria "Dzieje złotego" 5 zł (Nike) z 1928 r.

data publikacji: 2007-04-18

W środę 18 kwietnia 2007 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie monety z serii "Dzieje złotego" poświęcone pięciozłotówce z 1928 r.: srebrną o nominale 10 zł oraz wybitą w stopie Nordic Gold o nominale 2 zł.

Moneta srebrna o nominale 10 złotych została wybita stemplem lustrzanym w nakładzie 52 tysięcy sztuk. Jej rewers przedstawia wizerunek rewersu monety pięciozłotowej z 1928 r., oraz stylizowane kłosy zboża w tle. Na awersie odwzorowany jest awersu monety z 1928 r. oraz stylizowane popiersie Nike z kłosami zboża.

Monetę dwuzłotową wybito w liczbie 900 tysięcy sztuk stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold. Rewers monety odzwierciedla rewersu pięciozłotówki z 1928 r. uzupełniony z lewej strony stylizowanym motywem roślinnym.

Monety zaprojektowali Ewa Tyc-Karpińska i Andrzej Nowakowski.

W postaci Nike, bogini zwycięstwa, uwiecznionej na rewersie pięciozłotówki z 1928 r., doszukiwano się symbolicznego upamiętnienia rządów sanacji, rozpoczętych po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 r. Zwracano też uwagę na związki monety z jej prawdopodobnym pierwowzorem, którym miały być amerykańskie monety półdolarowe i dolarowe nazywane "Walking Liberty".

Emisję serii "Dzieje złotego" rozpoczęto w 2004 roku - w osiemdziesiątą rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego, powstania Banku Polskiego SA i zastąpienia marki polskiej złotym - wprowadzając do obiegu monety poświęcone jednozłotówce z 1924 roku. Celem serii jest przedstawienie kolejnych etapów historii monetarnej Polski i funkcjonowania złotego. Nike jest czwartą monetą z tej serii. Wcześniej ukazały się: Żaglowiec, 2 i 5 zł z 1936 r. (2005 r.) oraz 10 zł z 1932 r. (2006 r.).

Srebrne monety można kupić, a dwuzłotowe wymienić we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i wybranych sklepach numizmatycznych. Wszelkie informacje dotyczące serii "Dzieje złotego" znajdują się na stronach www.numizmatyka.nbportal.pl . Szczegółowe informacje na temat monet są również dostępne w serwisie internetowym NBP w sekcji Banknoty i monety.

Wszystkie monety emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP:

  • Izabela Świderek-Kowalczyk, tel. (22) 653 28 97
  • Małgorzata Radomska, tel. (22) 653 20 12


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję