Komunikat w sprawie wstępnej kwoty zysku NBP za 2006 rok

data publikacji: 2007-01-09

Narodowy Bank Polski informuje, że po dokonaniu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych NBP na dzień 31 grudnia 2006 r., kwota wyniku finansowego wynosi około 2,5 mld zł.

Należy podkreślić, że prezentowany powyżej wstępny zysk NBP za 2006 rok nie ma ostatecznego charakteru i może ulec zmianie na skutek:

  • korekt w księgach rachunkowych NBP, dokonanych po dniu bilansowym,
  • badania rocznego Sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2006 r., które będzie przeprowadzone przez niezależnego audytora.

Wstępny wynik finansowy w wysokości około 2,5 mld zł jest wyższy od planowanego, który przyjęto na poziomie 1,657 mld zł. Na wyższe wykonanie zysku NBP oddziaływało odmienne od zakładanego w planie kształtowanie się czynników ekonomicznych wpływających na przychody i koszty banku centralnego, a w szczególności: kursów walutowych, zagranicznych stóp procentowych oraz poziomu płynności w sektorze bankowym.

Informacja o wstępnym wyniku finansowym NBP została w ubiegłym tygodniu przekazana Ministrowi Finansów.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję