Komunikat w sprawie Planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2007 r.

data publikacji: 2007-01-10

Narodowy Bank Polski w dniu 9 stycznia przekazał Ministerstwu Finansów informację o Planie finansowym Narodowego Banku Polskiego na 2007 r. Przewiduje się w nim, że zysk NBP w roku bieżącym ukształtuje się na poziomie zerowym, co oznacza brak wpłaty z zysku NBP do budżetu państwa w 2008 r. Powyższy fakt wynika z obowiązku tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych nałożonego na NBP przez art. 65 ustawy o NBP.

NBP informuje, że do końca 2006 roku skutecznym i wystarczającym zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym był tzw. rachunek rewaluacyjny. Znaczne wzmocnienie kursu złotego w latach 2004-2006 do dolara amerykańskiego i do euro (odpowiednio o 22 i 18,6 proc.) spowodowało powstanie kosztów z tytułu ujemnych różnic kursowych z wyceny, w wysokości 27,0 mld zł. W rezultacie tzw. rachunek rewaluacyjny uległ na koniec 2006 roku prawie całkowitemu wyczerpaniu. Z tego powodu od 2007 roku - w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym - NBP zaplanował utworzenie rezerwy na ryzyko kursowe. Zasady tworzenia tej rezerwy określa przyjęta jednomyślnie przez Radę Polityki Pieniężnej uchwała nr 9/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym NBP nr 13 poz. 16 z 20 grudnia 2006 r.

Utworzenie tej rezerwy zmniejsza ryzyko wystąpienia straty w NBP, a w średnim okresie stabilizuje wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa. Jest to szczególnie ważne w sytuacji wysokiej zmienności zysku banku centralnego, którego wielkość - w dużej mierze - jest uwarunkowana niezależnymi od NBP czynnikami, takimi jak kształtowanie się kursów walutowych i zagranicznych stóp procentowych.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-01
1 EUR4,4465
1 USD3,9591
1 CHF4,1804
1 GBP4,9043
100 JPY3,6818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję