Powołanie Rady Naukowej NBP

data publikacji: 2007-07-19

Biuro Prasowe NBP informuje, że w dniu dzisiejszym Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek powołał siedmiu członków Rady Naukowej NBP.

W skład Rady wchodzą:

 • prof. dr hab. Roman Głowacki (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • dr hab. Józef Kolonko, prof. AE w Katowicach
 • prof. dr hab. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. dr hab. Jacek Osiewalski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marek Ratajczak (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Prezes NBP desygnował prof. Alojzego Nowaka.

Powołanie Rady Naukowej przy Zarządzie NBP ma na celu większe niż dotychczas korzystanie w działalności Banku z dorobku naukowego polskiej myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa - powołana Uchwałą Zarządu NBP Nr 16/2007 z 24 maja br. - jest organem opiniodawczym i doradczym działającym przy Zarządzie NBP, a do jej głównych zadań należy m.in.:

 • opiniowanie Planu badań naukowych NBP oraz ocena jego realizacji,
 • przygotowywanie na potrzeby Zarządu NBP oraz Prezesa NBP ekspertyz, analiz, ocen i opinii dotyczących zadań NBP,
 • rekomendowanie tematów badań naukowych, w zakresie których ufundowane zostaną stypendia Prezesa NBP oraz ocena wpływających wniosków o objęcie programem stypendialnym,
 • inne zadania zlecane przez Zarząd NBP, w szczególności w zakresie organizacji i metodyki badań naukowych.

- Kładąc szczególny nacisk na działalność analityczno - badawczą banku centralnego Zarząd NBP uznał, że zaproszenie do współpracy wybitnych ekonomicznych autorytetów naukowych pomoże jeszcze skuteczniej wykorzystać potencjał badawczy Banku oraz przyczynić się do uzyskania pozycji znaczącego ośrodka w zakresie badań ekonomicznych w kraju oraz w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych - powiedział prezes NBP Sławomir Skrzypek.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję