Komunikat Rady Naukowej przy Zarządzie NBP nr 2/2007

data publikacji: 2007-09-21

W dniu 12 września 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Zarządzie NBP. Miało ono charakter seminaryjny, a jego tematem były "Dylematy polityki pieniężnej w świetle sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych".

Członkowie Rady Naukowej dokonali analizy sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych oraz wymienili poglądy w kwestii aktualnych problemów polityki pieniężnej, w szczególności działań podjętych przez największe banki centralne na świecie, zwłaszcza FED i EBC, w reakcji na zaburzenia na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych.

W dyskusji podkreślano, że zapewnienie stabilności systemu finansowego jest ważnym zadaniem banków centralnych. W sytuacji wystąpienia zaburzeń na rynkach finansowych, FED i EBC skorygowały swoje strategie działania i podjęły decyzje mające na celu uspokojenie zachowań uczestników rynku i przywrócenie równowagi.

Rada Naukowa wskazała, że obecne zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych, zdaniem niektórych obserwatorów, mogą być postrzegane jako grożące kryzysem finansowym podobnym do tych, które dotknęły gospodarkę światową w roku 1987 w wyniku krachu giełdowego oraz w latach 1997-1998 w następstwie problemów finansowych w Azji i w Rosji. Wielu analityków uważa, że obecny kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych jest poważny i może odbić się niekorzystnie na funkcjonowaniu sfery realnej. Już obecnie międzynarodowe instytucje finansowe obniżają prognozy wzrostu gospodarczego w USA i w niektórych krajach Europy. Z tego powodu, w opinii członków Rady Naukowej, część banków centralnych nie zrealizowała oczekiwanych wcześniej działań w zakresie polityki pieniężnej i bacznie obserwuje zarówno rozwój sytuacji na rynkach finansowych, jak i jej potencjalny wpływ na funkcjonowanie i wzrost gospodarek.

W Polsce, jako relatywnie małym kraju o otwartej gospodarce, należy zwracać szczególną uwagę na rozwój sytuacji w gospodarce światowej a zwłaszcza w strefie euro, na którą przypada większość naszych obrotów handlowych. Sytuacja globalna wywiera bowiem wpływ na perspektywy inflacji i wzrostu gospodarczego także w naszym kraju.

Wychodząc z tych przesłanek, Rada Naukowa uznała, że w zaistniałej sytuacji właściwą strategią działania banków centralnych, zastosowaną między innymi przez Europejski Bank Centralny i Bank Anglii, jest daleko posunięta ostrożność i wnikliwa obserwacja rozwoju wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych oraz pogłębiona ocena ich skutków w sferze realnej gospodarki.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję