Seminarium naukowe pt. "Ekonomiczne, społeczne i polityczne przesłanki wprowadzenia euro w Polsce"

Narodowy Bank Polski zaprasza na organizowane wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk seminarium naukowe pt. "Ekonomiczne, społeczne i polityczne przesłanki wprowadzenia euro w Polsce". W seminarium udział wezmą między innymi: prof. Leszek Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz dr Cezary Wójcik, Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP.

Seminarium inauguruje prace nad Raportem dotyczącym pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, przygotowywanym przez Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro NBP. Podczas seminarium zostanie zaprezentowana wstępna koncepcja obszarów badawczych związanych z Raportem. O ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowaniach wprowadzenia euro w Polsce będą dyskutować socjologowie: prof. Henryk Domański i prof. Andrzej Rychard oraz ekonomiści: prof. Tadeusz Kowalik, prof. Karol Lutkowski, prof. Witold Orłowski, Ryszard Bugaj oraz Janusz Jankowiak.

Seminarium rozpocznie się 11 października br. o godz. 11.00 w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Sala Okrągłego Stołu).

Dziennikarzy chętnych do wzięcia udziału w seminarium prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 października, do godz 12:00, pod numerem telefonu: 0 22 653 20 12 lub e - mailowo: press@nbp.pl

Program seminarium - plik pdf;

[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-01
1 EUR4,4465
1 USD3,9591
1 CHF4,1804
1 GBP4,9043
100 JPY3,6818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję