Oświadczenie związków zawodowych
w związku z integracją nadzoru bankowego

data publikacji: 2007-11-22

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oświadczeniem dotyczącym gotowości KNF do integracji z Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego od 1 stycznia 2008 roku oraz zawartym w nim twierdzeniem jakoby przedstawiciele związków zawodowych nie zakwestionowali propozycji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących strategii kadrowej łączenia obu instytucji, do Departamentu Komunikacji Społecznej NBP wpłynęło oświadczenie przedstawicieli trzech organizacji związkowych działających w Narodowym Banku Polskim o następującej treści:


"Związki zawodowe działające w NBP od początku dyskusji nad poszczególnymi wersjami projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym były przeciwne wydzieleniu GINB ze struktur NBP. Wielokrotnie w listach otwartych do Parlamentarzystów oraz rozmowach bezpośrednich z nimi daliśmy temu wyraz. Efektem naszych zabiegów było przesunięcie terminu obowiązywania ustawy w kwestii dotyczącej nadzoru bankowego o rok, tzn. do dnia 1 stycznia 2008 roku. Nasze stanowisko podtrzymujemy konsekwentnie, czemu daliśmy wyraz w piśmie do Pani Zyty Gilowskiej, Wiceprezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia br. Popieraliśmy w nim projekt nowelizacji ustawy, dotyczący przesunięcia terminu przejścia nadzoru bankowego do KNF do 2013 roku. Poparcie takie również skierowały do Ministra Finansów inspirowane przez nas ogólnokrajowe federacje związków zawodowych: OPZZ i Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".
Od początku wspomnianej dyskusji zabiegaliśmy bezskutecznie o udział w posiedzeniach zespołu roboczego do spraw kadrowych. Jedynie w spotkaniu Kierownictwa KNF i NBP w dniu 17 maja br. uczestniczył jeden nasz przedstawiciel. Spotkanie to miało charakter wyłącznie informacyjny. Informacja zawarta na stronie KNF jest bezpodstawna i przypisuje nam działania z którymi nie mieliśmy nic wspólnego, bowiem żadna propozycja polityki kadrowej nie była ze związkami konsultowana.

Elżbieta Nowicka-Kukieła
- przewodnicząca Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pracowników NBP,
Marek Kupiec
- przewodniczący Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników NBP z siedzibą w Warszawie,
Marek Wyrzykowski
- przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników NBP z siedzibą w Warszawie"


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-16
1 EUR4,4913
1 USD3,9422
1 CHF4,1719
1 GBP4,9434
100 JPY3,6824

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję