Komunikat Biura Prasowego NBP

data publikacji: 2008-11-10

Narodowy Bank Polski zgodnie z harmonogramem prowadzi prace badawcze nad ostatecznym kształtem Raportu dotyczącego pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (strefie euro). Raport zostanie terminowo ukończony w grudniu 2008 r. Ostatnie zmiany kadrowe w kierowanym przez prof. Karola Lutkowskiego Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro (BISE) - złożenie wymówienia przez dwóch pracowników (w tym byłego dyrektora - dr. Cezarego Wójcika) - nie wpłyną na tempo prac badawczych i nie obniżą ich merytorycznego poziomu.

NBP ze swojej strony nie widział dalszej możliwości współpracy z dr. Wójcikiem ze względu na: blokowanie współpracy członków BISE z innymi strukturami NBP, niewykonywanie przez niego poleceń służbowych, nieprawidłowości stwierdzone w działaniach BISE.

Zarzuty przedstawione w artykule "W NBP euro jest be", opublikowanym w dzisiejszej (10.11.2008) "Gazecie Wyborczej" są nieprawdziwe. W szczególności:

Fałszywa jest informacja o rzekomych ingerencjach "kilka tygodni temu" ówczesnego doradcy prezesa NBP, obecnie wiceprezesa, prof. Witolda Kozińskiego, w prace Biura ds. Integracji ze Strefą Euro (BISE). Rzekome interwencje polegały na zaproszeniu członków BISE na spotkanie do Ministerstwa Finansów w sprawie rządowego planu przyjęcia euro.

Nie jest także prawdziwa informacja o planach ponownej weryfikacji programu badań prowadzonych przez BISE.

NBP podkreśla, że oszczercze i krzywdzące oraz dowodzące braku rzetelności dziennikarskiej jest twierdzenie o powołaniu na stanowisko zastępcy dyrektora BISE osoby "mało kompetentnej". Paweł Kowalewski jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracę doktorską napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Edmunda Pietrzaka na temat wpływu euro na międzynarodowy system walutowy. W latach 1996-2002 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W latach 2002-2003 pracował w komórce analitycznej banku centralnego Austrii. Od września 2004 do lipca 2006 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny m.in. za Departament Należności i Zobowiązań Skarbu Państwa. Napisał szereg publikacji m.in. na temat międzynarodowego systemu walutowego.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję