Komunikat NBP

data publikacji: 2008-12-30

Harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy w dniach 2 stycznia - 31 marca 2009 r.

W okresie od 2 stycznia do 31 marca 2009 r. Narodowy Bank Polski będzie przeprowadzał następujące operacje otwartego rynku oraz typu swap walutowy:

 1. Operacje podstawowe będą przeprowadzane w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP lub - w przypadku pojawienia się niedoboru płynności w sektorze bankowym - 7-dniowych operacji repo. Operacje będą przeprowadzane w każdy piątek, z rozliczeniem w terminie T+0,

 2. Operacje dostrajające zasilające z 3-miesięcznym terminem zapadalności będą przeprowadzane w drugi wtorek miesiąca:

  a. 13 stycznia 2009 r. - operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2,

  b. 10 lutego 2009 r. - operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2,

  c. 10 marca 2009 r. - operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+1,

 3. W przypadku potrzeby dodatkowego zasilenia sektora bankowego w płynność, w każde pozostałe wtorki NBP będzie przeprowadzał operacje dostrajające repo z terminem zapadalności 91 dni.

 4. Każdego dnia NBP będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku - zasilające bądź absorbujące płynność.

 5. Operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN będą przeprowadzane raz w tygodniu (w każdy poniedziałek) z terminem 7-dniowym; z rozliczeniem w terminie T+2,

 6. W styczniu 2009 r. operacje typu swap walutowy na parze walut CHF/PLN z 7-dniowym terminem zapadalności będą przeprowadzane w tych samych terminach jak operacje na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN, tj. raz w tygodniu (w każdy poniedziałek) i rozliczane w terminie T+2. W przypadku potrzeby dodatkowego zasilenia sektora bankowego w płynność w CHF, możliwe będzie zastosowanie przez NBP operacji typu swap walutowy na parze walut CHF/PLN z terminem 84-dniowym, w drodze odpowiedniego porozumienia pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Narodowym Bankiem Szwajcarii.

Komunikat w sprawie stosowania operacji typu swap walutowy na parze walut CHF/PLN w lutym oraz marcu 2009 r. zostanie ogłoszony przez NBP w styczniu 2009 r.

NBP nie wyklucza możliwości wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie, w przypadku występowania takiej potrzeby. Zestaw operacji NBP będzie dostosowany do bieżących warunków rynkowych.

W marcu 2009 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy na II kwartał 2009 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję