Komunikat Biura Prasowego NBP

data publikacji: 2008-01-24

W czwartek, 24 stycznia 2008 r. p. Jerzy Pruski złożył na ręce Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka pismo, w którym zrzeka się funkcji wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa NBP i członka Zarządu.

Oznajmił jednocześnie, że wysyła je - wraz z pełnym uzasadnieniem - Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Finansów. Tego rodzaju działanie należy potraktować jako próbę włączenia przywołanych tu najwyższych urzędów państwowych w sprawy dotyczące funkcjonowania banku centralnego w sposób bezpośrednio godzący w jego konstytucyjnie gwarantowaną niezależność.

Przedstawione przez p. Jerzego Pruskiego uzasadnienie zrzeczenia się funkcji zawiera szereg informacji i ocen niezgodnych z prawdą, rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Dlatego też prezes NBP uznał za niezbędne odnieść się do najważniejszych z nich.

Nieprawdziwa jest informacja, jakoby "działami pracy w NBP kierowali upoważnieni przez Prezesa pozostali członkowie Zarządu, a nie wiceprezesi". Członkowie Zarządu zgodnie z uchwałą Zarządu mogą być upoważnieni przez Prezesa NBP do sprawowania w jego imieniu bieżącego nadzoru nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi bezpośrednio podporządkowanymi Prezesowi NBP. Ta konstrukcja prawna wprowadzona została w NBP 2001 r. i - jeżeli byłaby ona wadliwa - to adresatem zarzutów p. J. Pruskiego byłby Zarząd NBP w ówczesnym składzie i Leszek Balcerowicz - ówczesny Prezes. O nietrafności tego zarzutu świadczy także stanowisko służby prawnej NBP (bez udziału której rozwiązania te nie mogły być wprowadzone zarówno w 2001 r. jak i obecnie podtrzymane) oraz uzyskane przez NBP opinie wybitnych prawników.

Nie znajduje też jakiegokolwiek uzasadnienia zarzut p. Jerzego Pruskiego, o drastycznym i niezgodnym z prawem ograniczeniem roli wiceprezesów na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Wiceprezesi banku uczestniczyli w posiedzeniach RPP, mając pełną swobodę przedstawiania własnych poglądów na temat polityki monetarnej, co było wypełnieniem ich praw, zgodnie z art. 15 ustawy o NBP.

Pozostałe zarzuty sformułowane przez p. Jerzego Pruskiego dotyczą trybu prac Zarządu NBP. Należy zauważyć, że Zarząd jest organem kolegialnym. Zarzuty te sprowadzają się więc w praktyce do pretensji, że Zarząd NBP nie podzielał poglądów p. Jerzego Pruskiego w wielu sprawach.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję