Oświadczenie Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 stycznia 2008 r.

data publikacji: 2008-01-25

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji wiceprezesa - pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego i członka Zarządu NBP przez Jerzego Pruskiego, oświadczamy, co następuje:

Wiceprezes Jerzy Pruski jako jedyny z członków Zarządu NBP był przeciwny wprowadzeniu przyjętym przez Zarząd regulacjom prowadzącym do poprawy zarządzania bankiem i większego upodmiotowienia członków Zarządu. Te inicjatywy, oraz inne działania Prezesa i Zarządu NBP, były stale kwestionowane przez wiceprezesa - pierwszego zastępcę Prezesa NBP. Jako jedyny nie zgadzał się z przyjętymi przez Zarząd wewnętrznymi regulacjami, które prowadziły do poprawy organizacji zarządzania Narodowym Bankiem Polskim, twierdząc, że są niezgodne z ustawą o NBP. Oświadczamy, że regulacje te są zgodne z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego, rekomendowanymi przez międzynarodowe instytucje finansowe. Zarząd jest także w posiadaniu opinii prawnych, przygotowanych przez wybitnych polskich konstytucjonalistów, w pełni potwierdzających zgodność z prawem podjętych przez Zarząd NBP decyzji.

W minionym roku w Narodowym Banku Polskim podjęte zostały inicjatywy organizacyjne, mające na celu unowocześnienie banku i uczynienie go jednym z wiodących pod względem efektywności banków w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Między innymi, poprzez utworzenie Instytutu Ekonomicznego, zreformowane zostały funkcje analityczno-badawcze banku. Stworzenie Instytutu Ekonomicznego przyczyni się do rozwoju badań ekonomicznych i zwiększenia jakości analiz opracowanych w NBP. Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zarządzania strategicznego. Jerzy Pruski był jedynym członkiem Zarządu, który głosował przeciwko reformie pionu analityczno-badawczego banku.

Wbrew twierdzeniom wiceprezesa Pruskiego, członkowie Zarządu posiadają pełną swobodę wypowiedzi.

Uzasadnienie, przedstawione w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez wiceprezesa - pierwszego zastępcę Prezesa NBP, bezpodstawnie podważa autorytet i prestiż pozostałych członków Zarządu oraz godzi w dobre imię Narodowego Banku Polskiego.

Członkowie Zarządu NBP:

Krzysztof Rybiński
Zbigniew Hockuba
Paweł Samecki
Jakub Skiba
Zdzisław Sokal
Jerzy Stopyra
Anna Trzecińska


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję