Komunikat Narodowego Banku Polskiego

data publikacji: 2008-01-26

W związku z doniesieniami o rzekomej możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezesa NBP informujemy, że są to bezpodstawne spekulacje. Opierają się one na błędnej ocenie stanu faktycznego i prawnego rozwiązań stosowanych w NBP, zawartej w oświadczeniu wiceprezesa NBP Jerzego Pruskiego z dnia 24.01.2008 r.

Prezes NBP nie może być adresatem tych zarzutów, a jedynie Zarząd NBP. Sprawa dotyczy bowiem "instytucji upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu do sprawowania w imieniu Prezesa NBP bieżącego nadzoru nad jednostkami i komórkami bezpośrednio podległymi Prezesowi NBP" wprowadzonej do Regulaminu Organizacyjnego NBP przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego już w 2001 r. Jak wiadomo, członkowie Zarządu NBP nie ponoszą odpowiedzialności konstytucyjnej. Sugerowanie możliwości postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu za decyzje podjęte przez ciało kolegialne jakim jest Zarząd NBP można traktować jedynie jako działanie zmierzające do podważenia autorytetu Prezesa i obniżenia wiarygodności NBP.

Wszelkie decyzje Zarządu podejmowane były zgodnie z prawem, zatem całkowicie nieuzasadniony jest także zarzut drugi - naruszenia art. 10 ust. 3 ustawy o NBP. W swych decyzjach, wydawanych na podstawie tego przepisu, Prezes NBP wyznaczał wiceprezesom NBP działy pracy do kierowania. Wymieniony przepis nie ustala żadnych granic w określeniu zakresu przedmiotowego działów pracy.

NBP jest w posiadaniu ekspertyz uznanych autorytetów prawnych - prof. prof. Piotra Winczorka, Tomasza Staweckiego i Adama Jaroszyńskiego w pełni potwierdzających zgodność przyjętych rozwiązań organizacyjnych z ustawą o NBP.

Pojawiające się w mediach rozważania o możliwości postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, bez wcześniejszego rozpoznania rzeczywistego stanu faktycznego i prawnego, należy ocenić jako próbę naruszenia zagwarantowanej konstytucyjnie niezależności banku centralnego. Bardzo istotne jest to, że niezależność banku centralnego potwierdzają także akty prawne Wspólnoty Europejskiej m.in. przepis art. 108 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Narodowy Bank Polski odgrywa szczególną rolę w systemie finansowym kraju. Eskalacja komentarzy i spekulacji dotyczących działań Prezesa i Zarządu nie sprzyja realizacji ustawowych zadań NBP.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję