Konferencja MFW w NBP

data publikacji: 2008-07-15

W dniach 14 - 15 lipca br. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie odbyło się ósme spotkanie z cyklu Debt Managers' Forum. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez Narodowy Bank Polski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Ministerstwo Finansów RP. W Forum uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie długiem publicznym z 28 krajów, w znacznej mierze tzw. rynków wschodzących (emerging markets), a także reprezentanci organizacji międzynarodowych oraz sektora prywatnego.

Forum jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku i dającym możliwość wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk z zakresu zarządzania długiem publicznym. W programie tegorocznego Forum znalazły się między innymi takie zagadnienia, jak zarządzanie ryzykiem, regionalizacja rynków papierów dłużnych, zarządzanie przepływami gotówkowymi czy zarządzanie długiem publicznym w kontekście pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. W dyskusjach i prezentacjach zwracano także uwagę na bieżące uwarunkowania działalności instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie długiem publicznym, w tym przede wszystkim na globalny kryzys finansowy i rosnącą presję inflacyjną. Owe uwarunkowania wymagają umiejętnych dostosowań obejmujących szerokie spektrum polityki makroekonomicznej, a także - co podkreślił w wystąpieniu otwierającym Forum Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego - ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi instytucjami, w tym bankami centralnymi i ministerstwami finansów.

Kolejne spotkanie z cyklu Debt Managers' Forum odbędzie się w przyszłym roku w jednym z krajów rynków wschodzących.

  Program - plik pdf; (55 KB)

  Lista uczestników - plik pdf; (32 KB)

  Murilo Portugal - notka biograficzna - plik pdf; (18 KB)
[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję