Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 23 czerwca 2008 r.

data publikacji: 2008-06-23

W dniu 23 czerwca 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczyli Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. omówiła przygotowaną przez Narodowy Bank Polski i Grupę Roboczą ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności analizę zalet i korzyści wynikających z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego. Rada uznała, że przedstawiony materiał, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, powinien być podstawą do dokonania analizy SWOT w przygotowywanej strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego.
  2. przyjęła sprawozdanie Związku Banków Polskich z wdrożenia SEPA w Polsce,
  3. omówiła dokonaną przez Związek Banków Polskich ocenę 10 lat funkcjonowania polecenia zapłaty w Polsce i zaakceptowała propozycje działań na rzecz dalszego rozwoju tego produktu,
  4. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat przejścia NBP i polskich banków do systemu TARGET2,
  5. zapoznała się z raportem na temat innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i na świecie,
  6. omówiła przygotowane przez Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opracowanie na temat rozwoju systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce na tle przemian zachodzących w Unii Europejskiej i rekomendowała opublikowanie tego opracowania.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2008 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję