Stanowisko Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie informacji opublikowanych w dniu 9 lipca 2008 r. na łamach Dziennika i stronie internetowej www.dziennik.pl

data publikacji: 2008-07-10

Zarząd Narodowego Banku Polskiego wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu informacji zawartych w artykule p.t. "Posłowie Platformy mówią, co kancelaria premiera im napisze", który ukazał się w Dzienniku w dniu 9 lipca 2008 r. oraz w materiałach opublikowanych w tym dniu na stronie internetowej www.dziennik.pl. Z informacji tych wynika, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowywane są materiały w postaci tzw. "Przekazów dnia", które mają charakter instrukcji dla członków rządu i parlamentarzystów. Niektóre z tych materiałów zawierać mają zalecaną argumentację wobec Narodowego Banku Polskiego opartą na tendencyjnych i niekorzystnych ocenach osób, które pełnią funkcje jego organów lub wchodzą w skład tych organów jak również są zatrudnione w Narodowym Banku Polskim. Jeśli informacje przekazane w Dzienniku i na stronie www.dziennik.pl. potwierdziłyby się, oznaczałoby to atak na reputację banku centralnego oraz jego niezależność zagwarantowaną art. 227 Konstytucji i art. 108 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Stanowiłoby to także naruszenie konstytucyjnej zasady współdziałania organów Państwa.

Zarówno organy Narodowego Banku Polskiego jak i opinia publiczna mają prawo do jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji. Dlatego też Zarząd Narodowego Banku Polskiego oczekuje uzyskania informacji zawierających odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowywane były materiały, nazwane "Przekazami dnia" lub występujące pod innymi nazwami, które zawierają tendencyjne i niekorzystne oceny dotyczące Narodowego Banku Polskiego oraz osób, które pełnią funkcje jego organów lub wchodzą w skład tych organów jak również są zatrudnione w Narodowym Banku Polskim?
  2. Jeżeli materiały, o których mowa w pytaniu 1 powstawały, to z jakimi zamierzonymi lub wykonywanymi działaniami Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów związane jest przygotowywanie i przekazywanie materiałów zawierających tendencyjne i niekorzystne oceny Narodowego Banku Polskiego oraz osób, które pełnią funkcje jego organów lub wchodzą w skład tych organów jak również są zatrudnione w Narodowym Banku Polskim?
  3. Jeżeli materiały, o których mowa w pytaniu 1 powstawały, to kto akceptował ich treść oraz czy przygotowywanie i przekazywanie tych materiałów odbywało się za zgodą lub wiedzą Prezesa Rady Ministrów?
  4. Jeżeli materiały, o których mowa w pytaniu 1 powstawały, to czy były one przekazywane posłom lub innym osobom i instytucjom - jeśli tak to komu i na jakiej podstawie prawnej?
  5. Jeżeli materiały, o których mowa w pytaniu 1 powstawały i były przekazywane posłom, to jakie jest stanowisko Marszałka Sejmu w tej sprawie?
  6. Jeżeli materiały, o których mowa w pytaniu 1 powstawały i były przekazywane posłom, to w jakim celu miały być wykorzystywane przez posłów?

Działając w interesie publicznym oraz w trosce o gwarancje niezależności banku centralnego, Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje powyższe pytania do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej jako organów i osób dysponujących wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi wyjaśnienie sytuacji powstałej po opublikowaniu w dniu 9 lipca 2008 r. informacji zawartych w Dzienniku i na stronie internetowej www.dziennik.pl.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję