Komunikat prasowy dot. sprawozdania finansowego NBP za 2007 r.

data publikacji: 2008-05-30

Narodowy Bank Polski informuje, że sprawozdanie finansowe banku centralnego zostało sporządzone przez Zarząd NBP w dniu 16 kwietnia 2008 roku. W dniu 22 kwietnia br. dokument został przyjęty uchwałą Rady Polityki Pieniężnej, a dwa dni później (25 kwietnia) przekazany do zatwierdzenia Radzie Ministrów. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami i informacjami wynik finansowy NBP za 2007 rok jest ujemny. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego NBP za rok 2007 przez Radę Ministrów.

Narodowy Bank Polski informuje, że na wynik finansowy za rok 2007 wpłynęła w znacznym stopniu aprecjacja złotego, która skutkowała wystąpieniem ujemnych różnic z wyceny kursowej. Należy bowiem zaznaczyć, że przeważającą częścią aktywów NBP są rezerwy walutowe (ponad 90%). Stanowią one jeden z podstawowych instrumentów zapewnienia stabilności finansowej gospodarki i zabezpieczają przed atakami spekulacyjnymi na walutę krajową. Jednocześnie rezerwy walutowe są głównym źródłem przychodów banku, zwiększając wiarygodność naszego kraju wśród zagranicznych inwestorów. Spadek kursów walut obcych w stosunku do złotego nie oznacza jednak zmniejszenia aktywów walutowych w ich ujęciu nominalnym w walutach obcych. Zmniejszenie ich złotowej równowartości jest wynikiem niezależnych od NBP czynników zewnętrznych. Dotychczas skutki aprecjacji złotego neutralizował rachunek rewaluacyjny walut obcych. To zabezpieczenie, likwidujące możliwość wystąpienia straty w latach 2004-2006, wyczerpało się w I kwartale 2007 roku. Obecnie efekty aprecjacji przekładają się na ujemny wynik finansowy, bez możliwości ich neutralizacji.

Zmniejszenie się rezerw walutowych NBP w wyrażeniu złotowym nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania rynków finansowych. Powstanie straty finansowej nie jest zjawiskiem obcym dla banków centralnych. Wykazywały je między innymi banki centralne Czech, Węgier, czy Europejski Bank Centralny. Jednocześnie należy pamiętać, że umocnienie złotego oznacza dla budżetu państwa obniżanie kosztów obsługi długu zagranicznego.

Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego

[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję