Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 05/2020 25/05/20
(04.20)
23/06/20
(05.20)
22/07/20
(06.20)
24/08/20
(07.20)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 05/2020 07/05/20
(04.20)
05/06/20
(05.20)
07/07/20
(06.20)
07/08/20
(07.20)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 05/2020 14/05/20
(03.20)
15/06/20
(04.20)
14/07/20
(05.20)
13/08/20
(06.20)
Bilans płatniczy - kwartalny 05/2020 - 30/06/20
(03.20)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 05/2020 07/05/20
(04.20)
05/06/20
(05.20)
07/07/20
(06.20)
07/08/20
(07.20)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 05/2020 21/05/20
(04.20)
19/06/20
(05.20)
21/07/20
(06.20)
21/08/20
(07.20)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 05/2020 - 30/06/20
(03.20)
- -
Zadłużenie zagraniczne 03/2020 - 30/06/20
(03.20)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-06-05
1 EUR4,4443
1 USD3,9217
1 CHF4,0948
1 GBP4,9563
100 JPY3,5899

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję